جملات خاص

میای در وا میشه

میری در بسته میشه

میبینی حتی درم وابسته میشهنیشخند

                                             ***

آقایونی که آستین کوتاه می پوشین و هرگز نمیتونین درک کنین که

پوشیدن ِ مانتو توی آفتاب چقدر سخته کوفتتون بشه الهی...

                                            

بعضی وقتها مشکلات یکی یکی نمیان سمت آدم . . صبر میکنن همه با

 هم یه آژانس میگیرن!!

                                           

در احوالپرسی های روزانه، واژه "بد نیستم" به معنای خوب بودن

 نیست. حتی به معنای بد بودن هم نیست. اصلاً یه برزخیه لامصب که

از بد بودن هم بدتره!!!!

                                            

انکه مست امدودستی به دل مازدورفت خواست تنهایی مارابه رخ ما

 بکشد..؟

                                            

به دنبال واژه نباش کلمات فریبمان میدهند وقتی اولین حرف الفبا کلاه

سرش برود فاتحه ی کلمات را باید خواند.

                                             

یه سوال: این عربا که چ ندارن چطوری عطسه می‌کنن؟

/ 0 نظر / 2 بازدید