پیروزی

سلام

فوتبالیای ایران دوست عزیزلبخند

امروز با برد مقتدرانه ی بروبچ تیم ملی به سلامتی رفتیم جام جهانی

بلهافسوس

البته البته ما میخواستیم 6 تاییشون کنیم که متاسفانه بروبچ زیاد عالی و باب میل بازی نکردن

بلهافسوس

در هر حال بردیم مهم اینکه بردیملبخند

حالا:

دس دس دس

جیغ جیغ جیغ

سوت سوت سوت

کل کل کل

بسه پروانیشخند

/ 6 نظر / 4 بازدید
کامران

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کامران

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خانه سبز ما

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خانه سبز ما

دلم واسه اول دبستان تنگ شده! که وقتی تنها یه گوشه حیاط ایستادی، یه نفر میاد و بهت میگه; بامن دوست میشی؟[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]