شوک

یکی از بچه های کلاس ازدواج کرده شیرینی اورده:

دختره:اقای اریایی بفرمایید

اریایی:ممنون

یکی از دانش اموزا:فکر کنم نون خامه ای بهتر بود

اریایی:نه دیگه از سن ما گذشته جوونتر بودیم بیشتر میخوردیم

من:یعنی الان پیرید؟نیشخند

اریایی:شما با من مشکلی داری؟سوال

من:من؟!زبان

امتحان نکنیدا با اردنگی بیرونتون میکنن از ما گفتننیشخند

/ 0 نظر / 3 بازدید