سرکاری

تلفن زنگ میزنه:میرم برمی دارم.میگه:الو مرضیو بلند شو گم شو بیو می
خوایم بریم ....

(خلاصه هر چی فحشه نثارمون میکنه،بدون سلام و
منزل فلانی و....)تعجب

منم با کمال خونسردی میگم:مرضیه رفته دسشویی حالا صبر کن تا بیاد

اون بنده خدا ؟؟؟!!!!!(ضمن اینکه اشتباه گرفته بود)تعجب
 من راحت گوشی رو قطع میکنم (حقش بود تا دیگه بدون سلام از این کارا نکنه )

اصلا داریم ؟؟؟؟!!!!نیشخند

/ 0 نظر / 15 بازدید