لر و آبادانی

آبادانیه و لره میرن شبونه یک دیوار رو خراب کنندآبادانیه میگه: تو
چراغ رو بگیر من پتک میزنم.

آبادانیه یک پتک که میزده یک آجر می افتاده.

لره میگه: بیا تو چراغ بگیر تا من پتک بزنم.

آبادانیه میره چراغ بگیره و لره با یک ضربه تمام دیوارو میریزه پایین!

آبادانیه میگه : ولک حال کردی....اینطوری چراغ میگیرنا!!!!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
jolia

دمت قیژ

jolia

دمت قیژ