" دل "

اولین حرف دریا و لورا

توجه کردین؟

در زبان انگلیسی

دوست:friend

بهترین دوست:best friend

دوست همیشگی:Lifelong friend

همگی به ENDختم میشوند...

(end به معنی پایان میباشد)یعنی همگی پایان دارن..

اما کلمهFAMILYبه معنی خانواده به سه حرفILY

ختم میشود که مخفف 

I LOVE YOUاست و خود FAMILYبه معنی:

FAMILY=FATHER AND MOTHER I LOVE YOU

 

   + لورا و دریا قومآ ; ٦:٠٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٥
comment نظرات ()