" دل "

اولین حرف دریا و لورا

شعر

صفایی ندارید ارسطو شدن / خوشا پر کشیدن پرستو شدن

تو که پر نداری تا پرستو شوی/ بشین درس بخون تا ارسطو شوی

 راز و نیاز پسران مجرد:نیشخند

خدایا پس چرا من زن ندارم؟/زنی زیبا و سیمین تن ندارم؟
دوتا زن دارد این همسایه ما/همان یک دانه را هم من ندارم
آژانس ملکی امشب گفت به من:/مجرد, بهر تو مسکن ندارم
چه خاکی بر سرم باید بریزم؟/من بیچاره آخر زن ندارم
خداوندا تو ستارالعیوبی/وبر این نکته سوءظن ندارم
شدم خسته دگر از حرف مردم/تو میدانی دل از آهن ندارم
تجرد ظاهرا”عیب بزرگی است/من عیب دیگری اصلا”ندارم
خودم میدانم این”اصلا” غلط بود/در اینجا قافیه لیکن ندارم
تو عیبم را بپوش و هدیه ای ده/خبر داری نیکول کیدمن ندارم؟
اگر او را فرستی دیگر از تو/گلایه قد یک ارزن ندارم

با اجازه حافظ:نیشخند

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید / شوهر خوب مگر گیر کسی می آید

   + لورا و دریا قومآ ; ٤:٥٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٤
comment نظرات ()