" دل "

اولین حرف دریا و لورا

پیشکشی نا چیز ولی پر معنا متعلق به مادران گل ایران زمین

سلام

این پست صرفا متعلق به مادران این مرز و بومه

چیزی ندارم بنویسم فقط:

(مادرم دوستت دارم......پرانتزو نمیبندم تا همه بدونن این جریان تا ابد ادامه دارد.........قلبقلبقلبقلبقلبقلب

لطفا هر کی این پستو خوند یه کف مرتب هم به افتخار مادرخودشو بقیه ی مادرای این سرزمین بزنه(مدیونین اگه نظر نزارین و دس نزنیننیشخند)،خودم اولیش:

تشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویق

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

کیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیقهقهه(نفسو داشتین چه خوب همراهی کرد؟)

تشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویق

 

ایندفه دیگه هر چی میخواین دس و جیغ و کل وسوت بزنین چون به افتخار مادراستنیشخند

   + لورا و دریا قومآ ; ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩۳/۱/۳٠
comment نظرات ()