" دل "

اولین حرف دریا و لورا

تیکه کلام دبیران

1.دوره ی دبیرستان:

زیست:چی میشه؟

ریاضی مدرسه:اشکال ندارین؟

ریاضی اموزشگاه:اینو حل کنین تامسلط بشین

زبان انگلیسی:ای وای

فیزیک:به اصطلاح

دینی:میخویم(شیرازیهنیشخند)

ورزش:یاامام حسین

مطالعات:شما به من بگو که...

2.معلمای دوره ی راهنمایی:

عربی:بچوها

مشاوروپرورشی:در واقع

ریاضی:جدْا؟

ادبیات:ای همیشه همیطوره؟

حرفه وفن:خوب

دینی:چی چی...

و همچنان این رشته سر دراز داردنیشخند

3.اخریه هم چنتاجک بگم واقعی:

1.بچه های یکی از اقوامامون که حدودا5-6ساله هستش رفته بوده چشم پزشکی(تنبلی چشم داشته)

دکتراز اول شروع میکنه:Eکدوم طرفیه؟

اونم اولیاروکه بزرگه میگه تا اینکه میرسه به کوچیکای اخری!

دکتر:اینEکدوم طرفیه؟

بچه:یاچپه یاراسته اگه چپ وراست نیست یابالاست یاپایینهقهقهه(تشویقخدا وکیلی من که عقلم نمیرسیداگه دکترمیپرسیدازمخنده)

2.خالم بایکی ازبچه های فامیلشون رفته دکتر بچهه میترسیده

دکترگفته بایدتودوربین نگاه کنهکلافه

خالمم اومده بچه روراضی کنه گفته:ببین تودوربین سگه روببینخنثی

جاتون خالی دکتره هم پرتشون کرده بیرون هرکاری کردن راشون ندادهقهقهه

3.سرکلاس زبان فارسی:

من:خانم نعیمی این"ی"ی نکره نیست؟(ضمن اینکه ازقبل اعلام کرده بود:اگه"ی"نکره روبا"ی"میانجی اشتباه بگیرین2نمره ازتون کم میکنم)

نعیمی:دریابخت ازت برگشته هاساکت

من:نیشخند

بچه ها:قهقهه

مااینیم دیگهعینکنیشخند

   + لورا و دریا قومآ ; ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
comment نظرات ()

جان در گرو ملت!؟

نباشن مردیم:

1.مامانم ازم درباره ی درس میپرسه میگم اوضاع بد نیست!

میگه:خوب بقیه بچه ها چطورن؟خوبن؟

میگم:خوبن سلام میرسونننیشخند

2.یه اهل دلی داریم تو کلاس

زنگ ورزش که میشه وقتی میریم تو زمین والیبال:توپ میاد سمتش جیغ میزنه

نمیادجیغ میزنه.میزنه زیرش:جیغ میزنه.نمیزنه:جیغ میزنه

حالا اینوبیخیال:یکی فقط باید منوجم کنه وسط زمین...از شدت خنده زمینوگاز میزنمقهقهه

3.بروبچ خوابگاه:

اولی:از خوابگاه متنفرماوه

بعد وانگهی در خوابگاه بسته میشه دستش لای درگیرمیکنه

دومی:عزیزم دل به دل راه داره اونم زیادازت خوشش نمیادخنده

3.یه مدیر داریم واویلا جزبش مارو کشته...

ینی اگه معلم ورزشمون میشد:الان ما از قهرمان دو المپیک سریعتر بودیم....نیشخند

4.بازم خوابگاهیا:

اولی خطاب به دومی:نمیدونم چرا اینقدر دلشوره دارم

دومی:یا اباالفضل خانم نعیمی(مدیرمون.البته مستعارهنیشخند)پشت سرمه؟

دومی داره پس میوفتهقهقهه

5.اغا ما این هیبت مدیرمونومیبینیم کلا همه رو ویبره ایمنیشخند

6.زنگ زبان انگلیسی با هیچ برنامه ای نمیخونه:

زنگ اول:تازه از خواب بلند شدیم خوابمون میاد

زنگ سوم وچهارم:خسته ایم خوابمون میاد

زنگ دوم:زنگ اول و سوم وچهارم باهم رومون تاثیر میزارن خوابمون میاد

درنتیجه یه کتاب اضافیهنیشخند

7.دوره ی راهنمایی با بروبچ هماهنگ میکردیم بصورت پکیج(همون فابریکاکه5تابودیم جمیعا)سرکلاس اجازه بگیریم بریم بیرون...

بعضی معلمانامردااجازه نمیدادن میگفتن بزاردوستت بیاد بعدبرو....

اگه حلالشون کردم این بی احساسارو.....نیشخند

   + لورا و دریا قومآ ; ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
comment نظرات ()

اوج بدبختی کیه؟

بدبختی اگه تویه روز زبان انگلیسی وعربی داشته باشی...

بدبختتری اگه توهمون روز زیستم داشته باشی....

خاک توسری اگه فیزیکم داشته باشی...

باید بری بمیری اگه تاساعت2هم کلاس داشته باشی...

خدازده ای اگه همون روز بازیم داشته باشه...

یه گوری بکن برو توش اگه فرداشم همه ی درسا یا بخوان بپرسن یاامتحان داشته باشی...نیشخند

تعریف اوج بدبختی اینهنیشخند

   + لورا و دریا قومآ ; ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
comment نظرات ()